تبلیغات
سیستمهای مدیریتی|کامپیوتر|دانش|صنایع واطلاعات - مثالهای ساده در شش سیگما
پیغام مدیر

ورود شما را به این وبلاگ خوش آمد عرض میکنم امیدوارم مطالب این وبلاگ مورد استفاده شما قرار گیرد.

فروشگاه الکترونیکی زبان و تبلیغات

تبلیغات با اخدر
نظرسنجی
مطالب کدام بخش سایت بنظر جنابعالی بهتره؟


ساعت و تاریخ

امکانات وبلاگ

این وبلاگ را صفحه خانگی خود كن !    به مدیر وبلاگ ایمیل بزنید !    این وبلاگ را به لیست علاقه مندی های خود اضافه كنید !

 

لوگو کده وبلاگ
لینك به ما


لوگوی دوستان

آموزش هر جمله انگلیسی در 30 ثانیه

آمار وبلاگ
امروز :

بازدید های امروز :

بازدید های دیروز :

كل بازدیدها :

كل مطالب :

كل نظرات :

ایجاد صفحه : - ثانیه

Powered by  MyPagerank.Net

مثالهای ساده در شش سیگما

1- چراشرکتها میخواهند شش سیگما را انتخاب كنند ؟

2- چه كسی گواهینامه شش سیگما را میدهد؟

3- كمربندهای ‹‹سبز›› و ‹‹سیاه›› در ‹‹تاتامی›› تولید چكاره اند ؟

* مثالهای ساده برای شش سیگما :

1- سطح یك سیگما یعنی وجود 170 غلط املائی در هر صفحه از 1 كتاب است ولی سطح شش سیگما معادل حدود یك غلط املائی در تمامی كتابهای یك كتابخانه است.
2- اگر فرضا روزانه یك میلیون مسافر با اتوبوسهای شركت واحد جابجا شوند و فقط سه مسافر ناراضی باشند، شركت واحد به شش سیگما دست یافته است. اگر تعداد مسافران ناراضی، 333 نفر باشند شركت واحد یك شركت پنج سیگمائی است. اگر مسافرین ناراضی 6210 نفر باشند شركت واحد 4 سیگمائی و اگر تعداد مسافران ناراضی از مرز 66807 نفر بگذرد شركت واحد شركت سه سیگمائی است. پس شش سیگما میزان رضایتمندی مشتریان را اندازه گیری میكند. بیشتر شركتها در سطح عملكرد 2 تا 3 سیگما قرار دارند؛ یعنی از هر میلیون مشتری، 66807 تا 308538 نفر ناراضی اند و طبعا شركتهائی كه در این سطح قرار داشته باشند در دنیای كسب و كار با مشكل مواجه هستند. چنین شركتهائی برای سهامداران و صاحبان سرمایه به اندازه كافی سود ایجاد نمیكنند، سهامداران ناخوشنود هستند و سرمایه خود را بجای دیگری منتقل می كنند.

مثالهای ساده در شش سیگما

1- چراشرکتها میخواهند شش سیگما را انتخاب كنند ؟

2- چه كسی گواهینامه شش سیگما را میدهد؟

3- كمربندهای ‹‹سبز›› و ‹‹سیاه›› در ‹‹تاتامی›› تولید چكاره اند ؟

* مثالهای ساده برای شش سیگما :

1- سطح یك سیگما یعنی وجود 170 غلط املائی در هر صفحه از 1 كتاب است ولی سطح شش سیگما معادل حدود یك غلط املائی در تمامی كتابهای یك كتابخانه است.
2- اگر فرضا روزانه یك میلیون مسافر با اتوبوسهای شركت واحد جابجا شوند و فقط سه مسافر ناراضی باشند، شركت واحد به شش سیگما دست یافته است. اگر تعداد مسافران ناراضی، 333 نفر باشند شركت واحد یك شركت پنج سیگمائی است. اگر مسافرین ناراضی 6210 نفر باشند شركت واحد 4 سیگمائی و اگر تعداد مسافران ناراضی از مرز 66807 نفر بگذرد شركت واحد شركت سه سیگمائی است. پس شش سیگما میزان رضایتمندی مشتریان را اندازه گیری میكند. بیشتر شركتها در سطح عملكرد 2 تا 3 سیگما قرار دارند؛ یعنی از هر میلیون مشتری، 66807 تا 308538 نفر ناراضی اند و طبعا شركتهائی كه در این سطح قرار داشته باشند در دنیای كسب و كار با مشكل مواجه هستند. چنین شركتهائی برای سهامداران و صاحبان سرمایه به اندازه كافی سود ایجاد نمیكنند، سهامداران ناخوشنود هستند و سرمایه خود را بجای دیگری منتقل می كنند.
3- سطح سیگما 5000 عمل جراحی اشتباهی در هفته در دنیا (معادل 1% كل اعمال جراحی اتفاق افتاده در دنیا در هفته)، 7/2 است.
4- گم شدن 20000 مرسوله پستی در هر ساعت (1% مرسوله های گم شده در دنیا) معادل 7/2 سیگما است.
5- سطح سیگمای فعلی شرکت فرضی و فاصله آن از 6 سیگما :
الف – PPM ضایعات شاتون در ایستگاه كنترل نهائی در دو هفته قبلی بترتیب: 2120 و 4170 بوده است؛ یعنی سطح سیگما فرآیند شاتون به ترتیب 3/4 سیگما و 15/4 سیگما بوده است. آیا خطوط دیگر تولیدی نیز چنین هستند ؟!
ب – در تیر ماه 84 ، 16% محموله های ورودی به شرکت مردود و 28 % آنها قبول مشروط شده اند یعنی سطح سیگمای عملكرد كیفی تأمین كنندگان این شرکت بترتیب 5/2 سیگما و 1/2 سیگما بوده است.
ج- ضایعات ماشین كاری خطوط تولیدی در نیمه دوم 83، 98/0 % بوده است یعنی عملكرد آنها در سطح 85/3 سیگما بوده است.
د- میانگین نمره آدیت محصول در نیمه دوم 83 ، 3/98 بوده است یعنی 62/3 سیگما.
ه- نسبت هزینه های گارانتی به فروش در نیمه دوم 83 ، 15/1% بوده است یعنی 78/3 سیگما.
و- میزان بهره وری كل تولید در نیمه دوم 82 ، 51% بوده است یعنی 5/1 سیگما، كه این شاخص در نیمه دوم 83 به 35/2 سیگما رسیده است.
ز- نسبت انحراف از برنامه های تولید 13% بوده است یعنی 6/2 سیگما.
ح- انحراف نسبت زمان واقعی صرف شده برای تكمیل و راه اندازی پروژه ها به زمان پیش بینی شده است 20% بوده است یعنی 3/2 سیگما.
ط – مقدار انحراف فروش واقعی نسبت به فروش برنامه ریزی شده 23% بوده است یعنی 2/2 سیگما.
ی – انحراف نسبت تعداد محموله های تحویلی به مشتریان نسبت به محموله های درخواستی 23%(2/2 سیگما) است.
ك- سطح سیگمای محموله های قطعات با مرجوعی به كل محموله های تحویلی،7/2 بوده است.
ل- هزینه های مواد نسبت به قیمت تمام سده 5% انحراف داشته است یعنی 1/3 سیگما.

* پروژه های 6 سیگما تمام فرآیندهای اصلی، پشتیبانی، مدیریتی را پوشش داده و دنبال بهبود عملكرد و رساندن سطح عدم رضایت آنها به حداكثر 4/3 مورد در میلیون میباشد. شش سیگما فقط منحصر به بحث های سنتی كنترل كیفیت نمیباشد. همه واحدها آماده باشند !!
* شش سیگما، یك روش و متدولوژی جامع حل مسأله و مشكل به شكل گام به گام است. یعنی مشكلات مهم و با ارزش سازمان شناسائی و سپس تك تك آن ها را میتوان در قالب این متدولوژی حل كرده و پس از آن، جواب را تثبیت كرده و سراغ مسایل دیگر رفت. پس این متدولوژی در درون خود از ساختار، برنامه و ابزارهای توانمند مدیریت كیفیت برخوردار است.
* مزیت شش سیگما: تنها راه بهبود یك سازمان اجرای پروژه های متوالی برای حل مشكلات است پس شش سیگما یكی از مؤثرترین روشهای بهبود كیفیت است. تفاوت شش سیگما با سایر روشهای این چنینی

( كایزن – تولید ناب ) در این است كه بهبودهای شش سیگما، جهشی تر، بزرگتر و در زمانهای كوتاه تر میسر میشود.

* در فضای اقتصادی كنونی كشور ( فقدان بسیاری از مؤلفه های اقتصاد آزاد و رقابتی ) چه نیازی به روشهای ارتقای كیفیت و حل مسأله داریم ؟ ذات بهبود ، یك الزام و نه یك انتخاب بلكه تقدیری گریز ناپذیر است. به همان علت كه یك بچه، ذاتا باید رشد كند، بهبود هم یك امر ذاتی است.
فرصت فعلی فضای اقتصادی كشور كه مانع ورود رقبا میشود اگر شناخته نشود قطعا در آینده تبدیل به تهدید خواهد شد.

* خودتان را راحت كنید كسی در مورد شش سیگما به ما گواهینامه نخواهد داد ! فقط حل مشكلات و كاهش هزینه ها دلیل موفقیت خواهد بود که معمولا مدیران مالی شرکتها هم تائیدیه کاهش هزینه ها را میدهند.

* شش سیگما بر خلاف سایر برنامه های بهبود كیفیت، یك فلسفه مدیریتی است كه باید مدیریت در آن فعالانه مشاركت كند.

* رویكرد شش سیگما : كاهش مشخص كلیه خطاهای فرآیندی ( نه فردی ) سازمان و رساندن آنها به سطح شش سیگما ( 4/3 خطا در میلیون ) میباشد. طبعا سازمان، مجموعه ایی از فرآیند هایی است كه هدف آنها ایجاد ‹‹ ارزش ›› برای مشتری است.

*فرق 6سیگما با سایر فعالیتهای كیفیت چیست؟

تقریبا تمام اقدامات مشابه (SPC,TQM,CFT و نظام پیشنهادات و.... ) مشکلاتی داشتند چون آن ها هرگز نتوانستند توجه مدیریت ارشد را به خود جلب كنند و مدیریت ارشد به ندرت از این برنامه ها حمایت جدی و مستقیم كرده اند در اغلب موارد، افراد علاقمند تیم هائی برای بهسازی شركت تشكیل داده و ابزارها و تكنیك های بهبود را به كار گرفتند ولی بخاطر عدم حمایت جدی مدیریت ارشد، نتیجه ای از اقدامات افراد علاقمند ومشتاق بدست نیامد.
اما در شش سیگما مدیریت ارشد، فعالانه مشاركت دارد. مدیریت ارشد شش سیگما را بطور راهبردی بكار میگیرند. شش سیگما آن ها را قادر میسازد به اهداف مورد انتظار خود برسند. حمایت و تشویق و تخصیص منابع لازم از طرف مدیریت ارشد، موجب موفقیت شش سیگماست. پس تفاوت اصلی شش سیگما و سایر برنامه های كیفیت در حمایت مدیریت ارشد نهفته است.

* چه كسانی در برنامه شش سیگما حضور دارند ؟
1- كمربند زردها (Yellow Belts) : افرادی هستند كه در سطح عملیاتی وظیفه جمع آوری اطلاعات را با دانش موجود در خصوص مفاهیم اولیه، به عهده دارند.

2- كمربند سبزها ( Green Belts ) : افرادی كه هدایت اجزای پروژه های شش سیگما و استفاده از ابزارهای اصلی بهبود (پارتو- استخوان ماهی– SPC و ......) به عهده آن هاست.

3- كمربند مشكی ها ( Black Belts ) : افرادی كه مدیریت اجرای پروژه های شش سیگما را بعهده داشته و برنامه های آموزشی معرفی رویكرد و ابزارهای آن را تدوین و اجرا می كنند.

4- كمربند مشكی های ارشد ( Master Black Belts) : افرادی كه پروژه های جامع شش سیگما را مدیریت و هدایت می كنند.

5- قهرمانان(Champions) : افرادی كه وظیفه تهییج و معرفی فلسفی و فرهنگی شش سیگما را به عهده داشته و راهبران فكری و روحی ایجاد و بسط این متدولوژی هستند.

6- مدیران ارشد(Executives ): مدیر/ مدیران ارشدی كه انگیزه توجه و رویكرد به 6 سیگما را در سازمان جاری كرده و نسبت به اجرای آن متعهد و پاسخگو هستند.

* مراحل پنجگانه پروژه های شش سیگما ( DMAIC ) :

1- تعریف مسأله، تدوین منشور پروژه، تعیین و تأئید مشتری و شرایط وی، تهیه نقشه سطح بالا از فرآیند فعلی.

2- اندازه گیری و محاسبه عملكرد فرآیند بر حسب سیگما.

3- تجزیه و تحلیل داده ها و فرآیند و مشخص كردن ریشه های بروز عملكرد ضعیف فرآیند.

4- ایجاد و انتخاب مجموعه ایی از راه حلها جهت بهسازی فرآیند توسط تیم پروژه.

5- بكارگیری مجموعه ایی ازابزارها و تكنیكها برروی فرآیند تازه بهبود یافته جهت كنترل پایداری دراز مدت سطح جدید عملكرد فرآیند(بر حسب سیگما).

نقل از سایت:دومین کنفرانس بین المللی شش سیگما

ویرایش شده در - و ساعت -

ارسال شده توسط مهدی قلندرزاده در تاریخ دوشنبه 14 آبان 1386 - 08:11 ق.ظ | نظرات (- -)

چند مطلب اخیر آرشیو شده